Bezbolestná liposukce břicha – Vstupní vyšetření

Výsledky, které přináší bezbolestná liposukce břicha, nejsou ničím tajným. Tematicky laděné časopisy, ale i příslušné webové portály popisují možnosti, které nabízí bezbolestná liposukce břicha. I Vám by se líbila možnost mít zase ploché bříško? Již jste se pomalu vzdávala naděje a představy, že budete moci opětovně nosit krátká trička, jednodílné plavky? Bezbolestná liposukce břicha Vám umožní splnit si svůj tajný sen. 

Bezbolestná liposukce břicha – před zákrokem

I když je bezbolestná liposukce břicha neinvazní, šetrnou metodou, která nevyžaduje celkovou anestezii, hospitalizaci, stále se bezbolestná liposukce břicha řadí mezi operační zákroky. A zákroku jako takovému, přechází nezbytné vstupní vyšetření. Vstupní vyšetření, které je nedílnou součástí v rámci liposukce, může proběhnout následně po konzultační schůzce s příslušným plastickým chirurgem. 

Na konzultační schůzce týkající se liposukce břicha, operatér pacienta seznámí s průběhem zákroku, samotnou technikou liposukce, zodpoví otázky, ale také upozorní na případná možná rizika. A součástí schůzky před zákrokem liposukce je i zmiňované vstupní ošetření, kde se pozornost soustřeďuje na zdravotní, fyzický i psychický stav klienta.

Bezbolestná liposukce břicha – co Vás čeká při vstupním vyšetření

Co Vás čeká při vstupním vyšetření, pokud budete chtít zeštíhlit, zformovat a vymodelovat Vaše bříško díky možnostem, které přináší bezbolestná liposukce břicha? Operatéra budou zajímat Vaše doposud prodělané nemoci, ale také operace, které jste podstoupil/a. Operatér také bude zjišťovat případnou existenci dědičných zátěží. Zhodnotí Váš celkový zdravotní stav, obeznámí Vás s předoperačními pokyny a zásadami, které jsou důležité pro zákrok bezbolestné liposukce břicha. Čím více pozornosti, otázek, zjišťování se Vám dostane, tím si také můžete být jisti, že jste v rukou odborníků, kterým záleží nejen na momentálním výsledku, ale také na Vašem zdravotním stavu i z dlouhodobého hlediska. 

Bezbolestná liposukce břicha – důležitost vstupního vyšetření z důvodu vyloučení možných komplikací

Vyšetření, u liposukce břicha, je důležité i z hlediska vyloučení možných komplikací, ke kterým by mohlo dojít při samotném zákroku, či po něm. Podle zdravotní anamnézy pak povětšinou stačí zajistit základní biochemické vyšetření krve. Z biochemického vyšetření krve získá operatér veškeré potřebné informace, které mu sdělí, zda bude bezbolestná liposukce břicha u Vás možná, či nikoliv. A o jakých informacích je řeč? Jedná s o glukózu, krevní obraz, jaterní testy, srážlivost krve, testy na krvácivost, moč, sedimentaci, urea, kreatinin, natrium, kalium aj.